Fanchamps
Oude Delft 239
2611 HE Delft

06 18570528

info@fanchamps.nl

Wie is Nicole Fanchamps?

Fanchamps Onderwijsadvies wordt geleid door drs. Nicole Fanchamps, ontwikkelingspsycholoog.

Nicole heeft zich al tijdens haar studie Interculturele Ontwikkelingspsychologie specifiek gericht op onderwijs. In die tijd heeft zij opdrachten uitgevoerd voor verschillende scholen, zoals de Internationale Schakel Klassen (ISK) te Eindhoven en Fontys Hogescholen Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) te Tilburg.

Na haar studie heeft Nicole opdrachten uitgevoerd voor Fontys OSO, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland en stichting OWEN. Haar specialisme ligt op de gebieden instrumentontwikkeling, lesmethodeontwikkeling, examenontwikkeling, de "warme" overdracht Basisonderwijs - Voortgezet Onderwijs, taalontwikkeling VMBO en MBO en begeleiding van studenten. Door haar studie is zij ook vertrouwd met de uitdagingen die het hedendaagse multiculturele onderwijs met zich meebrengt.